Regulaminy

Jesteś tutaj:

Regulamin ośrodka Domki-Ewa

Poniżej przedstawimy Państwu regulamin naszego ośrodka obowiązujący wszystkie osoby przebywające na jego terenie. Dokonując rezerwacji pobytu w naszym ośrodku potwierdzają Państwo znajomość i akceptują postanowienia poniższego regulaminu.

 

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu zakończenia pobytu.
 2. Warunkiem rezerwacji pobytu jest wpłacenie zadatku (przelew na konto bankowe PKO BP 38 1020 4564 0000 5202 0360 3834) w wysokości 30% kosztów całego pobytu w terminie do 3 dni od dnia złożenia rezerwacji telefonicznej. Brak wpłaty zadatku powoduje anulowanie rezerwacji.
 3. Pozostałą należność za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu, przyjmujemy płatność gotówką, dodatkowo należy uiścić taksę klimatyczną na rzecz Urzędu Gminy Mielno w wysokości 1,80 zł za dobę dla każdego uczestnika pobytu. Wcześniejszy wyjazd, opóźniony przyjazd lub rezygnacja z pobytu nie uprawniają
 4. Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do godziny 7:00
 5. W sezonie głównym od 24.06 do 19.08 oferujemy turnusy od soboty do soboty 7 lub 14 dniowe. Poza sezonem głównym pobyty minimum 5 dniowe.
 6. Warunkiem rezerwacji pobytu jest wpłacenie zadatku (potwierdzony wpływ na konto) w wysokości 30% w terminie 3 dni od wstępnej rezerwacji telefonicznej. W przeciwnym razie rezerwacja wstępna zostanie anulowana.
 7. Resztę opłaty za pobyt wraz z taksą klimatyczną dla Urzędu Gminy Mielno (2.50 zł na dobę na osobę) należy wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu przed zakwaterowaniem. Na miejscu płatność wyłącznie gotówką. Przy zapłacie przelewem – wpływ środków na konto właściciela obiektu musi nastąpić przed zakwaterowaniem. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd nie uprawnia do zwrotu części należności za pobyt.
 8. Przed zakwaterowaniem pobierana jest kaucja zwrotna 200zł. Kaucja jest zwracana w trakcie zdawania domku w dniu wyjazdu.
 9. W dniu wyjazdu pobierana jest opłata za prąd (wg stanu licznika energii elektrycznej) w wysokości 1.30 zł za 1kWh
 10. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie właściciela ośrodka lub osoby przez niego upoważnionej.
 11. Do każdego domku przysługuje jedno bezpłatne miejsce parkingowe.
 12. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia domku, urządzeń i sprzętów znajdujących się na jego wyposażeniu, powstałe z winy jego lub osób go odwiedzających.
 13. Wszelkie powstałe uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić właścicielowi obiektu.
 14. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • palenia tytoniu
  • używania urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu domku (nie dotyczy ładowarek telefonów i komputerów)
  • używania otwartego ognia np. palenia świeczek
  • smażenia ryb
  • pozostawiania bez nadzoru urządzeń grzejnych oraz innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 15. Prosimy o korzystanie z grilla w miejscach do tego wyznaczonych, wskazanych przez właściciela.
 16. Osoby postronne mogą przebywać na terenie obiektu za zgodą właściciela obiektu w godzinach 08.00 – 22.00.
 17. Domek oraz taras należy zachować w czystości zarówno w trakcie pobytu jak i przy jego zdawaniu.
 18. W trosce o bezpieczeństwo Państwa, Państwa bliskich i posiadanego mienia prosimy o zamykanie drzwi i okien przy wychodzeniu z domku.
 19. Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka. Korzystanie z placu zabaw dla dzieci możliwe jest w godzinach 7.00 – 22.00.
 20. Ze względu na pobyt rodzin z dziećmi w naszym ośrodku, niemożliwy jest przyjazd Gości ze zwierzętami.
 21. Za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione w domkach i na terenie ośrodka oraz inne mienie Gości np. samochód, właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie ośrodka. Ewentualne ubezpieczenie NNW goście ośrodka zawierają we własnym zakresie.
 23. Klienci zachowujący się niestosownie, naruszający zasady powyższego regulaminu lub zasady współżycia społecznego zobowiązani będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
 24. Wpłata zadatku oznacza akceptację powyższego Regulaminu.

Regulamin ośrodka Apartamenty Koralowa

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 

 1. Potwierdzenie rezerwacji apartamentu następuje po wpłaceniu zadatku. Zadatek jest bezzwrotny i nie ma możliwości przeniesienia go na inny termin. Zadatek jest płatny do 3 dni roboczych od daty wstępnej rezerwacji.
 2. W przypadku chęci otrzymania faktury za pobyt konieczne jest poinformowanie o tym przy dokonaniu rezerwacji oraz podanie nazwy i numeru NIP firmy. W przeciwnym wypadku z uwagi na obowiązujące przepisy prawa wystawienie faktury nie będzie możliwe.
 3. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. W celu umożliwienia sprawnego odbioru apartamentu prosimy o poinformowanie 1 godzinę przed opuszczeniem telefonicznie lub osobiście.
 4. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu.
 5. Wcześniejszy wyjazd lub późniejszy przyjazd gościa z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 6. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 23.00 do godziny 7.00.
 7.  W przypadku zakłócenia ciszy nocnej przez innych Gości znajdujących się na terenie obiektu, należy zgłosić incydent indywidualnie, odpowiednim służbom/policji.
 8. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi właściciel apartamentu ma prawo wymówić apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Właściciel nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 9. Właściciel obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia Gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega wówczas zwrotowi.
 10. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia. Goście ponoszą opłatę w wysokości 120zł.
 11. Do dyspozycji Gości pozostają grille znajdujące się na terenie obiektu. Po skończonym grillowaniu Goście zobowiązani są do usunięcia popiołu i oczyszczenia grilla. Popiół należy usunąć do znajdujących się przy grillach przeznaczonych do tego pojemników a następnie opróżnić pojemnik do kubła na śmieci – zmieszane po segregacji.
 12. Za bezpieczeństwo dzieci w apartamencie, na terenie obiektu oraz na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice i opiekunowie.
 13. W dniu zameldowania pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 zł, która jest zabezpieczeniem na poczet ewentualnych szkód oraz dodatkowego sprzątania wykraczającego poza standardowe normy użytkowania obiektu.
 14. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 15. Goście zobowiązani są do segregacji odpadów.
 16. Goście apartamentu w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić śmieci do pojemników do tego przeznaczonych, znajdujących się na terenie obiektu, do zdjęcia pościeli z kołder i poduszek oraz opróżnienie lodówki. Prosimy nie pozostawiać żywności.
 17. Zwierzęta nie są akceptowane. W wyjątkowych sytuacjach właściciel może wyrazić zgodę na pobyt zwierzęcia. Zabranie ze sobą zwierząt domowych należy uprzednio uzgodnić z właścicielem apartamentów. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając. Dla zwierzęcia powinno być zabrane legowisko. Zabrania się przebywania zwierząt na kanapach, sofach, łóżkach. Zabrania się pozostawiania zwierzęcia samego w apartamencie, samodzielnego przemieszczania się zwierzęcia na zewnątrz obiektu, załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie obiektu. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata (wg. cennika na stronie internetowej).
 18. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę.
 19. Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu apartamentu na prośbę gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po trzech dniach od daty wyjazdu gościa z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 20. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 21. Obsługa apartamentu posiada dodatkowy komplet kluczy, w przypadku nagłych awarii, usterek może wejść do apartamentu w celu ich napraw podczas nieobecności gości w apartamencie.
 22. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Prosimy również o zamykanie okien i sprawdzenie czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone.
 23. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem apartamentu (np. poduszki, urządzenia, naczynia, sztućce itd).
 24. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych używek. Palenie jest dozwolone wyłącznie na zewnątrz budynku.
 25. W apartamencie obowiązuje zakaz smażenia ryb.
 26. Właściciel apartamentów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i mienie wartościowe pozostawione w apartamencie oraz za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia pozostawionego w pojeździe na parkingu przed obiektem. Parking jest niestrzeżony.
 27. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w apartamencie należy zgłaszać natychmiast obsłudze apartamentu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.
 28. W dniu wyjazdu obsługa apartamentu sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze apartamentu będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.
 29. O przyjeździe większej liczby osób niż zakłada to rezerwacja prosimy informować najpóźniej dwa dni przed przyjazdem. Na pobyt większej liczby Gości zgodę musi wydać właściciel apartamentu (stosownie do możliwości). W przypadku niedopełnienia tego punktu regulaminu właściciel apartamentu ma prawo naliczyć koszty związane z pobytem dodatkowych osób zgodnie z cennikiem. Będzie również naliczona opłata 50 zł od osoby za dościelenie dodatkowej pościeli.